Med min baggrund som social-rådgiver og sammenlagt 36 års er-faring som medarbejder og leder i Jobcenter, socialforvaltning, handi-capafdeling, socialpsykiatri og uvildig  konsulenttjeneste har jeg et ind-gående kendskab til" systemet", til social- handicap- og arbejds-markedslovgivning, ligesom jeg har stor erfaring i arbejdet med ko-mplekse sagsforløb og sager, der er gået i hårdknude. Endelig har jeg igennem årene erhvervet  betydelig undervisningserfaring


Læs mere om min baggrund her


Kurser:


Styrk borgeren i mødet med systemet


Som borger med en sag, som pårørende, bisidder eller partsrepræsentant har du ingen formel magt i forhold til myndigheden. Og alligevel kan din tilgang udgøre dén forskel, der betyder, at der opnås positive resultater i vanskelige sagsforløb, at et afslag ændrer sig til en bevilling, at mistillid og konflikt forvandler sig til tillid og konstruktivt samarbejde. Men det kan være en kompleks udfordring at indgå i et sagsforløb, eller understøtte et medmenneske i hendes sagsforløb på en måde, så der i en vanskelig situation opnås positiv indflydelse på forløbet.


Temaet henvender sig til borgere med en sag, pårørende og frivillige i handicapforeninger og andre interessegrupper, der gerne vil styrke borgeren i hendes møde med systemet. Vi vil arbejde med følgende temaer:


  • om at have en sag selv
  • om at være bisidder
  • Hvilke rettigheder har borgeren
  • Hvordan tænker og arbejder myndigheden
  • sådan kan man påvirke et sagsforløb
Hvis du søger skræddersyede kurser eller foredrag, skriv eller ring for yderligere information.