Persondatapolitik, datasikkerhed og fortrolighed


Jeg behandler alle personfølsomme oplysninger fortroligt. Indsamling og håndtering af personfølsomme oplysninger sker i overensstemmelse med kravene i persondataloven og EU's persondataforordning. Jeg videregiver ikke mine klienters personfølsomme oplysninger til tredjepart uden klientens samtykke. Alle dokumenter – papirdokumenter såvel som elektroniske – opbevares utilgængeligt for uvedkommende.


Personfølsomme oplysninger opbevares og behandles med afsæt i klientens samtykke, dvs

Jeg kan modtage de personfølsomme oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af din sag, fra to kilder:


1)Jeg kan modtage oplysningerne fra dig. Når du tilsender mig personfølsomme oplysninger giver du samtidig tilladelse til at jeg kan opbevare og behandle disse oplysninger. Og / eller

2)Jeg kan med dit skriftlige samtykke indhente og behandle oplysninger fra tredjepart – fx de kommunale myndigheder, ankestyrelsen m.fl


Når en sag afsluttes, opbevares alle dokumenter på arkiv i mindst 5 år.


Du har krav på til enhver tid at få oplyst, hvilke oplysninger jeg har registreret på dig. Ligesom du ved anmodning herom kan få tilsendt kopi af disse oplysninger.


I forhold til Find Vej I systemets kommunikation med myndigheder foregår den via Find Vej i Systemets e-boks, der udgør en sikker forbindelse der tillader udveksling af personfølsomme oplysninger.


I kommunikationen imellem Find Vej i Systemet og klienten er det muligt at kommunikere sikkert vi min mailforbindelse. Der kan også kommunikeres via almindelig mailforbindelse. Her kan udvekslingen af information, som følge af manglende kryptering, være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger kommer til andres kundskab.


Kommunikationen kan endelig foregå med  papirpost.