Privatrådgivning


Gratis og uforpligtende samtale

Du er velkommen til at kontakte mig for en gratis vurdering af din sag og dine muligheder. Du kan kontakte mig telefonisk eller sende mig en mail med nogle få ord om din sag og dine spørgsmål. Så vil jeg give dig en foreløbig vurdering af sagen og dine muligheder, herunder også give dig en vurdering af, om jeg kan hjælpe dig med din sag.


Hvis jeg umiddelbart vurderer, at jeg ikke kan hjælpe dig, vil jeg gøre dig opmærksom på det. Om muligt vil jeg henvise dig til andre, der kan hjælpe dig.


Hvis jeg vurderer, at jeg kan hjælpe dig, og du ønsker min hjælp, så opretter jeg en sag, og vi laver en nærmere aftale om det forestående rådgivningsforløb.


Det er dog ikke altid muligt at give en retvisende vurdering på baggrund af en enkelt samtale. Vi kan her aftale at jeg indhenter og gennemgår relevante sagsdokumenter med henblik på mere nuanceret vurdering af din sag.

Her skal du påregne fakturering af et vist timeforbrug - afhængig af sagens omfang - til denne afdækning af din retsstilling og muligheder i sagen


Du bestemmer selv på ethvert tidspunkt i rådgivningsforløbet om du ønsker at fortsætte rådgivningen, eller om forløbet skal afsluttes.


Timebetaling

Rådgivningsforløb koster pr time kr 800,- excl moms. Der faktureres for hvert påbegyndt kvarter. Der faktureres for læsning af sagsdokumenter, mødedeltagelse, samtaler med myndighed, samtaler med borger, udarbejdelse af skriftlige notater som f.eks ankeskrivelser, redegørelser til relevante myndigheder osv.


Fakturering

Ved længerevarende rådgivningsforløb faktureres fortløbende.

Det er muligt at indgå aftale om ac-indbetalinger.


Kørsel

I forbindelse med min transport ved mødedeltagelse, kurser mv beregnes kr 3,56 excl moms pr kilometer til og fra firmaadressen i Viby J.


Betaling

Du betaler ved at overføre det fakturerede beløb til virksomhedens bankkonto: Reg.nr 3409 - Kto.nr 12110693. Husk at skrive faktura-nummeret i beskedfeltet.


Du kan også betale med mobile pay på tlf 20329. Husk at anføre faktura-nummer i det felt, hvor du kan skrive besked fra afsender.


Bruger- og  handicapforeninger


Priser på oplæg og  kurser efter aftale


Enkeltsagsrådgivning følger tarifferne, der er angivet i rubrikken til venstre  under privatrådgivning. Der kan aftales timebetaling i enkeltsager, eller indgås en abonnementsordning, der giver adgang til løbende konsulentbistand.


Kørsel

I forbindelse med min transport ved mødedeltagelse, kurser mv beregnes kr 3,56 excl moms pr kilometer fra firmaadressen i Viby J. Ved kørsel på Sjælland beregnes endvidere udgift til færge eller broafgift.Betalingsoplysninger

Der udsendes faktura iht prisaftale. Fakturerede beløb overføres til virksomhedens bankkonto: Reg.nr 3409 - Kto.nr 12110693. Husk at skrive faktura-nummeret i beskedfeltet.


kan også betales med mobile pay på tlf 20329. Husk at anføre faktura-nummer i det felt, hvor du kan skrive besked fra afsender.


Virksomhedens CVR nr: 26957605