Denne side anvender cookies.

Læs mere

Læs bogen:


Fra medspil til modspil


Jeg giver her et kritisk indblik i Jobcentrets arbejde med syge, udsatte og sårbare borgere anno 2022


Mange syge oplever sig presset ud i forløb, der forstærker deres helbredsproblemer i stedet for at bidrage til optimal healing. Udsatte og sårbare borgere oplever sig fastlåst og stigmatiseret i perspektivløse aktiveringstiltag uden udløbsdato. Men sådan behøver det ikke at være.


Ud over at sætte kritisk fokus på jobcentrenes indsats over for syge, udsatte og sårbare, så anviser jeg samtidig alternative handlemuligheder inden for rammerne af de nuværende lovgivningsrammer.


Men bogen er i høj grad også en stærk og helt nødvendig opfordring til vores nationale beslutningstagere om at etablere et nyt set up for arbejdet med vores syge, udsatte og sårbare borgere.


Du kan læse et uddrag af bogen 


Bogen kan købes som papirbog eller e-bog via saxo.com. Klik 

Rådgivning - Kurser - Konsulentbistand


       Hjælp til privat personer


       Handicaporganisationer

       og foreninger


Ring og hør nærmere på tlf 30 26 94 14

     

Eller send mig en mail 

Foretræde for folketingets beskæftigelsesudvalg


23.02.22 havde jeg i et foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg lejlighed til at fremlægge de centrale pointer i min kritik af Jobcentrenes indsats over for syge, udsatte og sårbare borgere.


Beskæftigelsesudvalget havde sat 15 minutter af til mit foretræde. Halvdelen af tiden til min fremlæggelse, den anden halvdel af tiden til spørgsmål-svar. Det er noget af en udfordring at  koge fremstillingen af så komplekst et tema ned til 8 minutter.

Læs                  hvad jeg fortalte under mit foretræde

Med min baggrund som socialrådgiver og  livslang erfaring med arbejde i Jobcenter, Socialforvaltning, og statslig konsulent -tjeneste som medabejder og leder er jeg en stærk støtte for borgeren  i   det svære sagsforløb og en erfaren konsulent for myndigheden i organisa-toriske , faglige og pro-cessuelle spørgsmål.

Læs mere om min baggrund her